Svenska Schweisshundklubben
 

Utställnings VP

Megalits VP till BIR-vinnande HS

Stall Mjösjös VP till BIR-vinnande BGS

Att tilldelas BIR-vinnande Bayerska viltspårhund vid SvSHK´s årliga egna utställning.
Priset tillfaller för alltid den ägare som erövrat detsamma fyra gånger med minst tre olika hundar.
Donatorn äger rätt att tävla om priset, men ej slutgiltigt erövra

SvSHK`s VP till BIS-veteran