Svenska Schweisshundklubben
 

Stall Mjösjös Vandringspris

Jakthornet

till

Bästa avelstik

Bayersk Viltspårhund

för 2019
har tilldelats

Bella Lucny Vrch

ägare

Gunilla Bröjer Karlsson