Svenska Schweisshundklubben
 

Skogsråas Vandringspris

till

Bästa

Hannoveranska Viltspårhund

för 2019
har tilldelats

Yawa

ägare

Peter Bergström