Svenska Schweisshundklubben
 


Krypins Vandringspris

till

Bästa

Bayerska Viltspårhund

för 2019
har tilldelats

Sloebarry Bay Gaias Enar

ägare

Urban Vestermark