Svenska Schweisshundklubben
 

Jarl Brunstads Vandrepokal

till

Bästa

Schweisshund Elitspår

för 2019
har tilldelats

 Hjortrikets Hubbe

ägare

Joakim Persson