Svenska Schweisshundklubben
 

Nyheter

 • Covid-19: Pga av rådande situation är alla aktiviteter i klubben inställda förutom spårprov. 
  Hänsyn ska tas för att minimera smittorisken t ex genom att resor till spårproven görs i separata bilar.
  Lista över tillgängliga spårdomare finns under  Prov och tävling
 • Eftersöksrapporten finns nu som webformulär.
  Bara att fylla i och skicka in. Kan skickas in kvartalsvis, halvårsvis eller för hela året.
  Den lagras sedan i SvSHK's egen databas som är tillgänglig för avelsråden som enkelt ska kunna ta ut den statistik som behövs.
 • En genomgång och omarbetning av svshk.org har påbörjats.
  Till att börja med kommer en sidomeny under varje avdelning att skapas i vänstermarginalen. 

Senaste uppdateringarna

 • Domarlista för elitspår är uppdaterad under Prov och tävling (2020-10-18)
 • Ifyllbara intygsblanketter för löshundsarbete finns nu under  Avel och valpar  (2020-09-19)
 • Ny version av Avelskrav för ISHV-Vinjetter finns nu under  Avel och valpar.  (2020-09-13)
 • Eftersöksrapporten finns nu som webformulär.  (2020-06-06)
 • Vilka som är våra avelsråd finns nu under Avel och valpar(2020-05-29)
 • Domarlistor för elitspår och viltspår är uppdaterade under Prov och tävling (2020-05-29)
 • Ny prislista för viltspårdomare finns nu under Prov och tävling  (2020-05-18).
 • Funktionärer för 2020 samt Grundregler för medlemmar i SKK finns nu under Om klubben  (2020-05-15).
 • Webformulär för förfrågan om täckhund finns nu under Avel och valpar  (2020-05-14).