Svenska Schweisshundklubben
 

Nyheter

 • Eftersöksrapporten finns nu som webformulär.
  Bara att fylla i och skicka in. Kan skickas in kvartalsvis, halvårsvis eller för hela året.
  Den lagras sedan i SvSHK's egen databas som är tillgänglig för avelsråden som enkelt ska kunna ta ut den statistik som behövs.
 • En genomgång och omarbetning av svshk.org har påbörjats.
  Till att börja med kommer en sidomeny under varje avdelning att skapas i vänstermarginalen. 

Senaste uppdateringarna

 • Eftersöksrapporten finns nu som webformulär.  (2020-06-06)
 • Vilka som är våra avelsråd finns nu under Avel och valpar(2020-05-29)
 • Domarlistor för elitspår och viltspår är uppdaterade under Prov och tävling (2020-05-29)
 • Ny prislista för viltspårdomare finns nu under Prov och tävling  (2020-05-18).
 • Funktionärer för 2020 samt Grundregler för medlemmar i SKK finns nu under Om klubben  (2020-05-15).
 • Avelskrav för ISHV-vinjetter samt webformulär för förfrågan om täckhund finns nu under Avel och valpar  (2020-05-14).