Svenska Schweisshundklubben
 

SvShk inbjuder till exteriörbedömning i Kågeröd den 15 augusti 2021  

Välkommen till Kågeröd söndagen den 15 augusti för exteriörbedömning av din Schweisshund!

Då utställningar fortfarande inte är i gång på samma sätt som innan pandemin startade erbjuder Sv Schweisshundklubben ytterligare en möjlighet att få din hund exteriörbedömd. Alla hundar tillhörande någon av raserna Bayersk viltspårhund, Hannoveransk viltspårhund och Alpenländische Dachsbracke som är minst 9 månader är välkomna.

Domare är Marie Gadolin och bedömningarna kommer att börja kl 9.00.

Vi följer gällande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och SKK angående pandemin/Covid-19. Tänk på att hålla avstånd till varandra samt ha god handhygien under hela bedömningstillfället! 

Anmälan: 
Ladda ner Anmälningsblanketten, öppna den i Acrobat Reader och fyll i den -
 glöm inte att fylla i till vilken exteriörbedömning/ort ni anmäler till. Blanketten mailas iväg när ni klickar på knappen "Skicka" som finns längst ner. 
Alternativt skriv ut blanketten, fyll i och scanna in/fotografera av samt maila till viltspar.svshk@gmail.com .

Anmälan ska skickas in senast tisdag 10 augusti.

Avgift: 500 kr/hund betalas när du fått bekräftelse via e-post att din anmälan har kommit in. Betalas till BG 112-6986 eller Swish 123 371 55 54, ange hundens regnr. och namn.

Anmälan är bindande och medlemskap i Sv Schweisshundklubben krävs för att delta.

PM med starttider kommer att meddelas per e-post efter att anmälan har stängt.

ID- och vaccinationskontroll görs på alla anmälda hundar på plats.

Frågor: Kontakta Kristina Brehmer Pedersen via mobil 070-6144288 eller e-post viltspar.svshk@gmail.com

Information från SKK:

Det är många som saknar utställningarna, både den sociala biten att träffa likasinnade och tävlingsmomentet. Det har dessutom inneburit en del praktiska konsekvenser för till exempel uppfödare som ska registrera valpar då föräldradjuren kanske inte har exteriör kvalitetsbedömning eller blivit slutligt inmätta.

För att möta det senare behovet har SKKs utställningskommitté beslutat att klubbar ska kunna erbjuda enskilda hundägare en exteriörbedömning där hunden får ett kvalitetspris. Exteriörbedömning riktar sig till uppfödare och hanhundsägare som är i behov av ett exteriört kvalitetspris för att hunden ska gå i avel i den närmaste framtiden.

Exteriörbedömning arrangerad av klubb inom SKK-organisationen innebär att deltagande hund får ett kvalitetspris och en skriven kritik av en för rasen auktoriserad domare. Hunden tilldelas kvalitetspris  

-         Excellent

-         Very Good

-         Good

-         Sufficient

-         Disqualified

-         Cannot be judged. 

På en exteriörbedömning får hunden en kvalitetsbedömning, däremot sker ingen konkurrensbedömning. Ck är ett kvalitetspris som kan delas ut på exteriörbedömning.

De hundraser som har Ck utdelade i jaktkonkurrensklass som utställningsmerit för svenska utställningschampionat, SE UCh, kan alltså inte tillgodoräkna sig ett Ck utdelat på exteriörbedömning för championatet, eftersom det inte utdelats i jaktkonkurrensklass.

Resultatet registreras i Hunddata. Det berättigar bland annat till den lägre avgiften vid valpregistrering och gäller som slutlig inmätning för hundar över 15 månader. Hundens resultat kommer registreras i den klass hunden är berättigad att delta.

Exteriörbedömningen är öppen för hundar som är registrerade hos SKK och är lägst 9 månader.