Svenska Schweisshundklubben
 

Viltspårprov

Svenska Schweisshundklubben har ett stort antal duktiga domare som dömer viltspår i olika klasser. Vi dömer alla raser och du som vill starta din hund på prov tar direkt kontakt med den domare du önskar gå för. Nedan finns listor på de domare som dömer för klubben.

Öppen och anlagsklass

Priset för öppen och anlagsklass är från och med 2022-05-01 450 kr och betalas direkt till domaren. 

Regelverk för viltspår som gäller från 2022-01-01 - 2026-12-31 hittar du här(Uppdaterad 2022-02-20)

Lista över klubbens domare finns här. (Uppdaterad 2023-08-01)

Elitspår

Priset för elitspår är 500 kr och betalas direkt till domaren.

Regelverk som gäller 2023-01-01 - 2026-12-31 hittar du här.  (Uppdaterad 2023-01-08)

Lista samt karta över klubbens domare finns här.  (Uppdaterad 2023-05-10)

Anlagsprov eftersök rovvilt

Priset för Anlagsprov eftersök rovvilt är 500 kr och betalas direkt till domaren.

Regelverk som gäller 2023-01-01 - 2026-12-31 hittar du här.  (Uppdaterad 2023-01-08)

Lista samt karta över klubbens domare finns här(Uppdaterad 2022-08-13)

Eftersöksrapport

Avelsråden sammanställer årligen eftersöksstatistik för våra hundar som en viktig del av vårt internationella samarbete. Skicka årligen in rapporten till våra avelsråd!
Eftersöksrapporten finns nu som webformulär.
OBS! Från 2022-01-01 är "Spårålder" tillagt samt "Kontrollsök" flyttat och anges som del av totala antalet eftersök. 

Praktiskt Eftersöksprov

Regelverk som gäller 2023-01-01 - 2026-12-31 hittar du här.  (Uppdaterad 2023-01-08)

Här hittar du kontaktperson för information och anmälan.

Prislista viltspårprov

En ny prislista för viltspårprov finns här som ifyllbar PDF(Reviderad 2022-02-22)
OBS! Måste öppnas i Acrobat Reader då de flesta webläsare inte stöder PDF-formulär.

Ifylld blankett mailas till provreg@svshk.org.

Prislistan är endast är till för våra domare, därför behövs ett särskilt lösenord för att kunna öppna den.
Om du är domare så skicka ett mail till provreg@svshk.org för att få lösenordet.