Svenska Schweisshundklubben
 

Viltspårprov

Svenska Schweisshundklubben har ett stort antal duktiga domare som dömer viltspår i olika klasser. Vi dömer alla raser och du som vill starta din hund på prov tar direkt kontakt med den domare du önskar gå för. Nedan finns listor på de domare som dömer för klubben.

Öppen och anlagsklass

Priset för öppen och anlagsklass är 350 kr och betalas direkt till domaren. 

Regelverk hittar du här.

Klubbens domare finns här. (Uppdaterad 2021-04-09)

Elitspår

Priset för elitspår är 500 kr och betalas direkt till domaren.

Regelverk hittar du här.

Klubbens domare finns här.  (Uppdaterad 2020-10-18)

Drevprov för Alpenländische Dachsbracke

 Rörligt drevprov hålls under perioden 1/10-31/1 

Kontaktperson/kommissarie:
Magnus Frödell
Skräftruna 410, 736 91 Kungsör
Tfn 
0705-55 33 99 

E-post: magnus@rottis.se

Anmälningsavgift:
150 kr sätts in på Svenska Schweisshundklubbens Bankgirokonto 112-6986 i samband med anmälan. Ange tydligt vad inbetalningen avser.

Domarersättning:
300 kr + eventuell bilersättning (18:50) betalas direkt till domaren före provstart.

Domare:
Kontakt tas med kommissarien för överenskommelse om domare.

Drevprovsregler:
(SKKs Allmänna regler, Prov/Jakt med drivande hund, Specialklubbens allmänna regler) kan du hitta här.

Att tänka på för hundägaren:

 • För att få starta på drevprov krävs medlemskap i Svenska Schweisshundklubben eller ADB-klubben.
 • Hundens ålder ska vara minst 15 månader vid provtillfället.
 • Hunden ska vara frisk och i god kondition samt vara vaccinerad enligt gällande bestämmelser.
 • Dräktig tik får inte delta i prov eller tävling 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter första parningen, och får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning oavsett resultatet av valpningen.
 • Hunden får erövra förstapris vid två olika provtillfällen där den vanligtvis jagar, s.k. drevprov på hemmamark.
 • Hunden ska ha läsbar ID-märkning. Är hunden chipmärkt ska ägaren medta egen scanner om domaren inte har tillgång till sådan.
 • Hunden får inte ha tilldelats ”Graverande fel” vid tre tidigare prov.
 • Hunden ska starta och genomföra provet utan idrottstejp, spray, m.m.
 • Löptik får delta om detta inte stör eventuellt andra deltagande hundar.
 • Hundägaren/föraren ansvarar enligt lag för den skada hunden kan vålla.
 • Läs gärna drevprovsreglerna före provstart så du är bekant med regelverket.

Eftersöksrapport

Avelsråden sammanställer årligen eftersöksstatistik för våra hundar som en viktig del av vårt internationella samarbete. Skicka årligen in rapporten till våra avelsråd!
Eftersöksrapporten finns nu som webformulär.

 Praktisk Eftersöksbedömning

 Regelverk hittar du här.

 Här hittar du kontaktperson för information och anmälan.

Prislista viltspårprov

En ny prislista för viltspårprov finns här som ifyllbar PDF(Reviderad 2021-06-22)
OBS! Måste öppnas i Acrobat Reader då de flesta webläsare inte stöder PDF-formulär.

Ifylld blankett mailas till provreg@svshk.org.

Prislistan är endast är till för våra domare, därför behövs ett särskilt lösenord för att kunna öppna den.
Om du är domare så skicka ett mail till provreg@svshk.org för att få lösenordet.