Svenska Schweisshundklubben
 

Mötesprotokoll

På den här sidan hittar du protokoll från klubbens årsmöten och styrelsemöten.


Årsmötesprotokoll


  • Protokoll från digitalt årsmöte 2021 (2021-05-15) - Ladda ner
  • Protokoll från årsmöte i Herrfallet 2022 (2022-04-23) - Ladda ner


Styrelsemötesprotokoll
 
  • Protokoll från styrelsemöte 2021-06-13 - Ladda ner
  • Protokoll från styrelsemöte 2021-08-15 - Ladda ner
  • Protokoll från styrelsemöte 2021-10-31 - Ladda ner
  • Protokoll från styrelsemöte 2021-11-15 - Ladda ner
  • Protokoll från styrelsemöte 2022-03-09 - Ladda ner
  • Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2022-04-24 - Ladda ner