Svenska Schweisshundklubben
 

Mötesprotokoll

På den här sidan hittar du protokoll från klubbens årsmöten och styrelsemöten.


Årsmötesprotokoll


 • Protokoll från digitalt årsmöte 2021 (2021-05-15) - Ladda ner
 • Protokoll från årsmöte i Herrfallet 2022 (2022-04-23) - Ladda ner
 • Protokoll från årsmöte i Herrfallet 2023 (2023-04-22) - Ladda ner


Styrelsemötesprotokoll
 
 • Protokoll från styrelsemöte 2021-06-13 - Ladda ner
 • Protokoll från styrelsemöte 2021-08-15 - Ladda ner
 • Protokoll från styrelsemöte 2021-10-31 - Ladda ner
 • Protokoll från styrelsemöte 2021-11-15 - Ladda ner
 • Protokoll från styrelsemöte 2022-01-18 - Ladda ner
 • Protokoll från styrelsemöte 2022-03-09 - Ladda ner
 • Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2022-04-24 - Ladda ner
 • Protokoll från styrelsemöte 2022-08-14 - Ladda ner
 • Protokoll från styrelsemöte 2022-10-30 - Ladda ner
 • Protokoll från styrelsemöte 2022-12-11 - Ladda ner
 • Protokoll från styrelsemöte 2023-02-05 - Ladda ner
 • Protokoll från styrelsemöte 2023-03-19 - Ladda ner
 • Protokoll från styrelsemöte 2023-04-02 - Ladda ner
 • Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2023-04-22 - Ladda ner
 • Protokoll från styrelsemöte 2023-05-28 - Ladda ner