Svenska Schweisshundklubben
 

Mötesprotokoll

På den här sidan hittar du protokoll från klubbens årsmöten och styrelsemöten.


Årsmötesprotokoll


  • Protokoll från digitallt årsmöte 2021 (2021-05-15) - Ladda ner


Styrelsemötesprotokoll
 

Kommer snart.