Svenska Schweisshundklubben
 

SVSHK informationsmöte 2021

Nu finns presentationen från informationsmötet här.