Svenska Schweisshundklubben
 

Hannoveransk viltspårhund hane omplaceras

SE27163/2019
Sarosfoi Lori (Bosco)

Prov: 3 x 1a pris i Öppenklass & 1a pris på Elitspår
Utställning (exteriör bedömning) Excellent med Ck
HD Grad B
ED 0

Kontakta
Felix Eriksson 0709190464