Svenska Schweisshundklubben
 

Bli medlem i Svenska Schweisshundklubben och stöd arbetet med våra raser. Du får bland annat 4 nummer om året av klubbtidningen i brevlådan.

MedlemsavgifterHuvudmedlem 300 kr Familjemedlem 50 kr

Klicka här om du vill avsluta ditt medlemskap eller göra en adressändring


Medlemskap för valpköpare

HAR DU KÖPT VALP?

Klubben erbjuder ett års (kalenderår) gratis medlemskap för valpköpare, om du inte tidigare har varit medlem, enligt följande regler:

  • Valpköpare, oavsett svenska eller utländska har rätt till ett års gratis medlemskap.
  • Import av utlandsuppfödd hund ger samma rätt.
  • Svenska uppfödare ska lämna in uppgifter på valpköparna under samma år valpen är född. Valpköparen har rätt att göra anspråk på medlemskapet även om inte uppfödaren lämnar in uppgifterna, samma tidsrymd gäller.
  • När en valpköpare anmäls för sitt gratis medlemskap så ska tiden för valpens leverans vara avgörande. Valpköpare till valpar levererade 1/1 – 30/6 får gratis medlemskap för resten av året. Valpköpare till valpar levererade 1/7 – 31/12 får gratis medlemskap innevarande år samt nästkommande år.
  • Bara en person per hushåll har rätt att vara gratismedlem, övriga får betala in som familjemedlemmar.
  • En person kan bara vara gratismedlem en gång, om ny valp/hund införskaffas så innebär det inte ett nytt gratismedlemskap.
  • En person som tidigare har varit medlem kan inte åberopa gratis medlemskap om en ny valp köps.
  • Tidning skall skickas ut till ny medlem fr.o.m. det datum personen blev medlem, således inget retroaktivt utskick.

I regel får klubben ägaruppgifter genom uppfödarna, men inte alltid. Har Du inte blivit upplyst om Dina rättigheter meddela oss gärna så får Du ett medlemskapsår nu även om det är några år sedan valpköpet.

Länk för uppfödare eller valpköpare att anmäla ett års valpköparmedlemskap.

GDPR

Svenska Schweisshundklubbens hantering av personuppgifter.

SvSHK behandlar alla personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om Dataskyddsförordningen:

http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/

SvSHK hämtar i första hand uppgifter direkt från dig eller uppgifter lämnade av dig. De uppgifter vi behöver är namn, postadress, e-postadress och telefonnummer.

SvSHK lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i SvSHKs personregister. Det kan vara kopplingar såsom medlemskap, anmälan till events inom SvSHK, funktionär, uppfödare, eller annan. Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera vårt medlemsregister och våra utskick som tex. klubbens tidning, kontakt inom organisationen, registrering av kull/ar. Uppgifterna används även av klubben för sammanställning av statistik avseende hund och hundägande, forskning, medlemsvärvning, hälsoenkäter och annat som kan vara i klubbens intresse.

SvSHK publicerar även namn och kontaktuppgifter på domare och andra funktionärer på vår hemsida och i klubbens tidning. Syftet är att möjliggöra medlemmar att kunna kontakta funktionärerna

Personuppgifterna kan komma att användas för informationsutskick från SvSHK. Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta SvSHK via mejl till ordforande@svshk.org. Där kan du också begära rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Du har alltid rätt att stoppa SvSHKs lagring och behandling av dina personuppgifter såvida SvSHKs intressen inte väger tyngre än din önskan om radering. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter SvSHK har registrerade om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas som scannat PDF dokument till: Svenska Schweisshundklubben och mejl ordforande@svshk.org

Tycker du att SvSHK hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Datainspektionen.