Svenska Schweisshundklubben
 

 Avelsråd

Alpenländische Dachspracke

Mattias Lindholm 
Mandalsvägen 8

572 62 Oskarshamn
073-023 99 25
mattias@adbklubben.se

Bayersk viltspårhund

Linus Lydeking
Maglö 1410
282 73 Sösdala
0706-366624
linus@lydeking.se


Hannoveransk viltspårhund

Kiki Nilsson 
Pengsjövägen 45
911 33 Vännäs
070-240 22 62
kiki@stoa.se