Svenska Schweisshundklubben
 

Funderar du på att köpa en hund av raserna Bayersk eller Hannoveransk viltspårhund? 

Tänk på att kolla med respektive ras avelsråd först! 

I flera länder i Europa finns s.k. dissidentklubbar som inte har befogenhet att skriva ut FCI-stamtavlor, och därmed blir det problem att registrera hunden och få hjälp från klubben med täckhundar vid avel och vid import. Vi vet heller inget om hundarnas hälsa och jaktliga prestation bakåt i linjerna. Då SVSHK också är medlem i ISHV (internationella Schweisshundföreningen där 16 klubbar i 15 olika europeiska länder ingår) har vi även deras regler att följa då det gäller jaktprov, avel, import m.m.

För mer information kontakta respektive avelsråd eller styrelsen.

Här kan du läsa avelsstrategi för Hannoveransk viltspårhund

Här kan du läsa avelsstrategi för Bayersk viltspårhund

Funderar du på att använda din hund i avel? Nedan finns avelsriktlinjer för raserna.

Här kan du läsa om avelsriktlinjer för Hannoveransk viltspårhund

Här kan du läsa om avelsriktlinjer för Bayersk viltspårhund

Avelskrav för ISHV-Vinjetter:  Riktlinjer för ISHVs Vinjett (Reviderad 2020-09-13)

Intygsblankett för löshundsarbete under eftersök (ifyllnadsbar) (Reviderad 2020-10-10).

Intygsblankett för löshundsarbete på vildsvin i hägn (ifyllnadsbar) (Reviderad 2020-10-10).

Förfrågan om täckhund (nytt)

Nu kan du göra förfrågan om täckhund online. (Öppnas i ny flik)
Frågor och synpunkter på webformuläret kan du ställa till Lesley Stoa.