Svenska Schweisshundklubben
 

Svenska Schweisshundklubben har idag en rasklubb för Alpenländische Dachsbracke. Du finner Svenska ADB  klubbens hemsida med mer info om klubb och ras här!

Svenska Schweisshundklubbens styrelse har delegerat rasansvaret för Alpenländische Dachsbracke till Svenska ADB klubben vid styrelsemöte 20171102