Svenska Schweisshundklubben
 

Nyheter

 • Nyårshälsning från SvSHK (2021-12-31)
 • Medlemsregistret flyttas til SKK (2021-12-02)
 • ADB och SvSHK (2021-11-26)
 • SvSHK gratulerar Eva B Larsson!
 • Info om Exteriörbedömning finns nu här.
 • Protokoll från årsmötet 2021 hittar du nu här.
 • Landskampsuttagningen och landskampen tyvärr inställd pga Covid-19.
 • Praktiska eftersöksbedömningar genomförda under 2020/2021
 • Presentationen från Informationsmötet finns nu här.
 • 21 april började EUs nya djurhälsoförordning att tillämpas i Sverige.
 • Se artikel på SKK
  Även för in och utförsel av hundar till/från Sverige började nya regler gälla 21 april.
  Se information på Jordbruksverket.
 • Covid-19: Pga av rådande situation är alla aktiviteter i klubben inställda förutom spårprov. 
  Hänsyn ska tas för att minimera smittorisken t ex genom att resor till spårproven görs i separata bilar.
  Lista över tillgängliga spårdomare finns under  Prov och tävling
 • Eftersöksrapporten finns nu som webformulär.
  Bara att fylla i och skicka in. Kan skickas in kvartalsvis, halvårsvis eller för hela året.
  Den lagras sedan i SvSHK's egen databas som är tillgänglig för avelsråden som enkelt ska kunna ta ut den statistik som behövs.
 • En genomgång och omarbetning av svshk.org har påbörjats.
  Till att börja med kommer en sidomeny under varje avdelning att skapas i vänstermarginalen. 

Senaste uppdateringarna

 • I Eftersöksrapporten har "Spårålder" lagts till (2022-01-02)
 • Bli medlem uppdaterad så att man kan anmäla medlemskap direkt via SKK (2021-12-22)
 • Instruktionen för valpningsrapporten förtydligad. (2021-06-29)
 • Uppdaterad prislista för viltspårprov med ny mottagare längst ner på sidan Prov och tävling(2021-06-22)
 • Styrelsen är nu uppdaterad efter årsmötet (2021-05-26)
 • Blankett för Valpningsrapport och Ägarförteckning finns nu under Avel och valpar (2021-05-22)
 • Uppdaterat tidningsredaktör under  Funktionärer
 • Statuter för vandringspriser och vinnare 2019 är nu inlagt.
 • Domarlista för elitspår är uppdaterad under Prov och tävling (2020-10-18)
 • Ifyllbara intygsblanketter för löshundsarbete finns nu under  Avel och valpar  (2020-09-19)
 • Ny version av Avelskrav för ISHV-Vinjetter finns nu under  Avel och valpar.  (2020-09-13)